Inhoud nieuwste nummer september 2019

Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer: handvatten voor beheerders

Bas Lerink, Mart-Jan Schelhaas, Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environmental Research), Jan den Ouden (Wageningen University), Martijn Boosten en Jasprina Kremers (Stichting Probos)

In het Nederlandse Klimaatakkoord heeft elke sector een opgave gekregen voor CO2-uitstoot en -vastlegging. Voor de sector bos, natuur en hout is afgesproken dat jaarlijks een additionele 0,4-0,8 megaton CO2 moet worden vastgelegd. In 2030 zou dit doel voor het eerst bereikt moeten worden. Maar wat is hiervoor nodig? Wat kan of moet een beheerder doen, wat kost dat en hoeveel CO2 leggen we dan vast? De website Gereedschapskist Klimaatslim Bos- en Natuurbeheer geeft antwoord op deze vragen en presenteert handvatten voor beheerders voor het uitvoeren van klimaatslimme bos- en natuurbeheermaatregelen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.