Inhoud nieuwste nummer september 2019

Schelpkalk als oplossing voor gebroken pootjes bij bosvogels

Praktijkproef geeft duidelijke resultaten

Arnold van den Burg (Stichting Biosfeer)

Twee jaar geleden werd duidelijk hoe de zich doorzettende verzuring problemen opleverde voor de eischaal- en botkwaliteit van mezen op de Zuidwest-Veluwe. Sindsdien hebben onderzoekers gezocht naar oplossingen voor dit probleem. Het uiteindelijk stranden van de PAS bij de Raad van State biedt hopelijk perspectief voor het terugdringen van de zuurlast door stikstof. Ondertussen is geprobeerd het calciumgebrek voor de vogels op te heffen, maar slechts met gedeeltelijk succes. Systeemherstel is noodzakelijk om de calciumvoorziening van bosvogels weer op orde te brengen.

> Lees hele artikel