Inhoud nieuwste nummer maart 2020

Bezige bijen in Breda

Ivo Raemakers, Tim Faasen (Ecologica), Wouter Schuitema en Merlijn Hoftijzer (gemeente Breda)

Wilde bijen hebben moeite om in ons landschap te overleven. Meer dan de helft staat op de Rode lijst, terwijl het heel belangrijke bestuivers zijn in landbouw en natuur. Om die reden worden momenteel veel bijenacties opgestart, vaak in openbaar groen. De meeste bijen kunnen namelijk prima overleven in kleine leefgebieden. De gemeente Breda heeft al lang geleden gekozen voor ecologisch groenbeheer met in eerste instantie plantengemeenschappen, flora, dagvlinders, herpetofauna en vogels als belangrijkste graadmeters. Wilde bijen zijn sinds kort als graadmeter toegevoegd: een bijenmonitoring is opgestart en een bijenactieplan is in de maak. Ook worden bijenmaatregelen uitgevoerd in samenwerking met burgers en maatschappelijke organisaties.

> Lees hele artikel