Inhoud nieuwste nummer maart 2020

Behoud groen erfgoed

Geef de wilde bloemen en struiken in Nederland een toekomst

Bert Maes, Ecologisch Adviesbureau Maes en Lodewijk van Kemenade, Landschapsbeheer Flevoland

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed schetst in haar rapport: “Behoud groen erfgoed, Plan voor het behoud van bedreigde wilde bomen en struiken in Nederland” een alarmerend beeld van de staat van instandhouding van de wilde houtige flora. Het aandeel van de wilde bomen en struiken op het totaal van het bosareaal en de landschapselementen die uit bomen en struiken bestaan, is naar schatting lager dan 3 procent. De helft van onze boom- en struiksoorten is zeldzaam en bedreigd in hun voortbestaan. De huidige aandacht voor de populaties van wilde bomen en struiken, en de resten van het oude cultuurlandschap waarin ze groeien, blijkt in de praktijk, ook bij beleidsmakers en professionele beheerders, niet groot genoeg te zijn om deze populaties duurzaam in stand te houden.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.