Inhoud nieuwste nummer januari 2020

Bosbodemonwikkeling en beheer op droge zandgronden

Erwin Al (Staatsbosbeheer), Ido Borkent (Bosland) en Jasprina Kremers (Probos)

Door verzuring en vermesting is de biodiversiteit in arme bossen achteruitgegaan en zijn bodems aangetast. De ernst van het probleem is mede door de PAS-discussie al wel doorgedrongen. Maar om zinvolle herstelmaatregelen te nemen, is vaak nog onvoldoende praktische en wetenschappelijke kennis aanwezig. Niet alle beheerders zijn namelijk op de hoogte van de meest actuele wetenschappelijke kennis en ook de wetenschap zelf heeft nog vele vragen. Op 10 oktober 2019 kwamen beheerders en wetenschappers bij elkaar om actuele kennis en de lopende onderzoekslijnen over bosbodems bij elkaar te brengen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.