Inhoud nieuwste nummer februari 2020

Bestrijd tijdig invasieve exotische dieren in uw terrein

Anne Reichgelt (Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren), Michiel van der Weide (Natuurmonumenten), Meta Rijks (Staatsbosbeheer) en Ellen van Norren (Zoogdiervereniging)

Invasieve exotische dieren kunnen problemen veroorzaken voor inheemse soorten door concurrentie, predatie, hybridisatie en het meebrengen van ziektes. Op internationale schaal zijn invasieve exoten zelfs een belangrijke oorzaak van het uitsterven van inheemse soorten. Sinds 2017 neemt Europa daarom maatregelen om een aantal exoten aan te pakken die de Europese biodiversiteit bedreigen. Dat kan betekenen dat de overheid u vraagt om te gaan bestrijden. Het kan ook zijn dat u zelf besluit om te gaan bestrijden, omdat u negatieve gevolgen ondervindt. Het bestrijden van exotische dieren is echter wel een delicate aangelegenheid, omdat u te maken heeft met dierenwelzijn, media-aandacht of aandacht vanuit de politiek.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.