Inhoud nieuwste nummer februari 2020

Van Bosbeleidsplan (1994) naar Bossenstrategie (2020)

Geert van Duinhoven (redactie)

Het kabinet werkt aan een Bossenstrategie. Volgens minister Carola Schouten is die nodig om meer samenhang te krijgen tussen het bossen-, natuur- en klimaatbeleid. Ook heeft ze gezien dat het kappen van bomen emoties oproept omdat enerzijds bos wordt gekapt en anderzijds het aanplanten van bos wordt gepleit. Bossen zijn belangrijk voor mensen en dus wil de minister komen tot een beleid waar mensen zich in kunnen herkennen en dat ten goede komt aan biodiversiteit, natuur en klimaat. De Bossenstrategie zal het Bosbeleidsplan uit 1994 vervangen. De redactie zocht uit of de doelen van dat ruim 25 jaar oud plan inmiddels gehaald zijn.
Vlak voor het ter persen gaan van deze editie van het vakblad bracht de minister de Hoofdlijnen van de strategie uit. Meer daarover in de rubriek kort en in een volgende editie van het vakblad.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.