Inhoud nieuwste nummer oktober 2019

Einde van het PAS
Nu inzetten op winst voor natuur!

Arnold van den Burg (Stichting Biosfeer), Henk Siebel (Natuurmonumenten), Roland Bobbink (B-WARE) en Ido Borkent (redacteur VakbladNBL)

Het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is afgelopen mei door de Raad van State verworpen. De regeling bood onvoldoende rechtsgrond voor vergunningverlening aan projecten die de stikstofdepositie op kwetsbare habitattypen vergroten. Het PAS was namelijk niet in overeenstemming met bepalingen uit de habitat-richtlijn. Ecologen, natuurbeheerders en –beschermers gaan vroeger of later een belangrijke rol spelen bij het vormgeven van het nieuwe landelijke stikstofbeleid dat wel met de natuurbeschermingsdoelstellingen te verenigen is. Een sterke reductie van ammoniakemissies, omschakeling naar een ecologisch duurzaam platteland en herstelbeheer zijn noodzakelijk om aan de natuur- en milieueisen te kunnen voldoen.

> Lees hele artikel