Inhoud nieuwste nummer oktober 2019

Het beheer van Natura 2000-
gebieden in de Europese Unie

Irene Bouwma (Wageningen University & Research)

In de bergen in Oostenrijk, in Italië en ook op de Nederlandse hei kun je bordjes met het ‘Natura 2000’-logo erop tegenkomen. In de hele Europese Unie zijn meer dan 27.000 Natura 2000-gebieden aangewezen waar je vaak maar nietsvermoedend doorheen loopt. De Natura 2000-gebieden zijn aangewezen om de meest karakteristieke en vaak bedreigde natuur in Europa te beschermen. Leidend motto is dat de natuur geen grenzen kent en dat Europese samenwerking nodig is om de natuur te beschermen. Daarom heeft de Europese Unie in 1979 de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn in 1992 aangenomen die eisen dat elke lidstaat Natura 2000-gebieden aanwijst en goed beheert. Maar over hoe dat beheer moet plaatsvinden, is weinig geregeld. Tijdens mijn promotie heb ik gekeken welke keuzen de lidstaten hebben gemaakt op het vlak van instrumenten voor het beheer van de Natura-2000 gebieden. Daarnaast heb ik twee van voorkomende instrumenten met elkaar vergeleken, de Franse en Nederlandse beheerplannen. En dan blijkt dat Nederland niet het braafste of beste jongetje van de klas is.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.