Inhoud nieuwste nummer november 2019

Beheren van akkerflora: wat hebben we geleerd en wat weten we onvoldoende?

Deel 5

Emiel Brouwer (B-WARE), Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie), Robert Ketelaar (Natuurmonumenten), Udo Prins (Louis Bolk Instituut) & Peter Verbeek (Bureau Natuurbalans)

De enorme veranderingen in de landbouw hebben ertoe geleid dat moderne akkers vrijwel geen plaats meer bieden aan de rijke flora en fauna van vroegere akkers. Op enkele tientallen locaties zijn kruidenrijke akkers door natuurbeheerders in stand gehouden, waardoor veel akkerkruiden voor Nederland zijn behouden, en ook de broodnodige ervaring met het beheer van kruidenrijke akkers bewaard is gebleven. De uitdaging waar natuurbeheerders en boeren voor staan is om de voormalige biodiversiteit van akkers een volwaardige plek te geven in het veranderde landschap. In dit afsluitende artikel staat de vraag centraal hoe ver we hiermee zijn, wat we inmiddels hebben geleerd en wat we nog niet of onvoldoende weten.

Alle vijf artikelen over akkerflora zijn te vinden in ons archief.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.