Inhoud nieuwste nummer oktober 2023

Optimalisatie van beheer vogelakkers in het akkerbouwgebied

tekst Popko Wiersma & Yvonne Roelofs (Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels)

Dat het slecht gaat met akkervogels is geen nieuws. Om het tij te keren zijn er voor het agrarisch natuurbeheer diverse beheerpakketten ontwikkeld. Het pakket Vogelakker wordt inmiddels op veel plaatsen toegepast. Door verschillen in beheer en omgevingen bestaat er veel variatie in hoe vogelakkers uitpakken, zowel op regionaal als op bedrijfsniveau. Inmiddels zijn er ook pakketvarianten die zich richten op andere dan de originele doelsoorten, namelijk muizenetende roofvogels en uilen. Vanwege deze variatie heeft Kennisnetwerk OBN de effectiviteit van vogelakkers laten onderzoeken, in de hoop het beheerpakket te optimaliseren. Veel natuurbeheerders hebben akkers in beheer en op veel locaties is samenwerking met agrariërs en agrarische natuurverenigingen. De bevindingen zijn dan ook voor hen relevant.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.