Inhoud nieuwste nummer oktober 2023

Duurzaam ontwikkelen met de programmatische aanpak

tekst Lolke Braaksma (Rijksuniversiteit Groningen)

De programmatische aanpak in het omgevingsrecht is vooral bekend geworden door het Programma Aanpak Stikstof, maar ook waterprogramma’s en het nieuwe Programma Natuur zijn er voorbeelden van. In mijn promotieonderzoek staan aanbevelingen om tot een juridisch kader voor de programmatische aanpak te komen waarmee daadwerkelijk duurzaamheid wordt nagestreefd.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.