Inhoud nieuwste nummer oktober 2021

Zijn grote natuurgebieden weer geschikt voor de terugkeer van verdwenen insecten?

 

Michiel Wallis de Vries (De Vlinderstichting), John Smit (EIS Kenniscentrum Insecten), Remco Versluijs (Stichting Bargerveen)

Bij de uitvoering van maatregelen voor natuurherstel overheerst van oudsher een systeembenadering, waarin de invloed van de abiotische condities op de vegetatie centraal staat. Dat heeft voor zeldzame plantensoorten aantoonbaar succes gehad. Voor de bedreigde fauna is de aandacht weliswaar sterk toegenomen, maar blijft het herstel vaak nog achter. De vraag is of systeemherstel in grote natuurgebieden weer geschikt leefgebied heeft opgeleverd voor de terugkeer van verdwenen diersoorten. Via OBN-onderzoek is dit uitgezocht voor vijf bedreigde insectensoorten.

Lees hele artikel >