Inhoud nieuwste nummer oktober 2020

Nu ook iepziekte in fladderiep

Johan Calle, Lucien Calle (beiden Stichting Landschapsbeheer Zeeland), Jitze Kopinga (gepensioneerd onderzoeker speciale teeltkundige vraagstukken bomen en bossen WUR), Johan Meffert (diagnostisch specialist Mycologie, Nationaal Referentie Centrum, NVWA).

De fladderiep (Ulmus laevis, of steeliep) had wat iepziekte betreft altijd een goede naam. De soort is weliswaar zeer gevoelig voor de ziekte bij kunstmatige infectie, maar wordt in de praktijk bijna nooit besmet. Want de iepenspintkevers die de ziekte overbrengen eten niet van de fladderiep en wortelcontact tussen fladderiepen en andere iepsoorten zou niet voorkomen. Zo was althans tot nu toe het verhaal. Er zijn nu echter aanwijzingen dat ook de fladderiep last kan hebben van de iepziekte.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.