Inhoud nieuwste nummer oktober 2020

Van kaal zand naar soortenrijke heide: de rol van het bodemleven

Maaike Weijters, Willem-Jan Emsens, Roland Bobbink (alle drie Onderzoekcentrum B-WARE), Erik Verbruggen en Rudy van Diggelen (beiden Universiteit Antwerpen)

Op veel plaatsen in Nederland vindt natuurontwikkeling plaats op voormalige landbouwgrond. Voordat deze gronden geschikt zijn voor de ontwikkeling van soortenrijke natuurtypen, moet de voedselrijkdom vaak drastisch lager worden. Een van de manieren om dit te doen is door de voedselrijke bovenlaag af te graven. Hiermee wordt het landbouwkundige verleden (voedselrijkdom, gifstoffen, plantensoorten, zaadbank en bodemleven) verwijderd en begint het perceel als het ware met een blank canvas. Maar hoe zorg je ervoor dat op dit blanke canvas het schilderij ontstaat dat je voor ogen had?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.