Inhoud nieuwste nummer november 2020

Wat stimuleert een boer om aan agrarisch natuurbeheer te doen?

Hens Runhaar (UU Copernicus Instituut voor Duurzame Ontwikkeling en WUR Bos- en Natuurbeheer), Nico Polman (Wageningen Economic Research), Marijke Dijkshoorn-Dekker (Wageningen Economic Research), Bert Smit (Wageningen Economic Research), Bart Jansen (student Bos- en Natuurbeheer en GrootGroener)

Het debat over de relatie tussen landbouw en natuur is volop aan de gang. Het gaat niet alleen om de nadelige effecten van een teveel aan stikstof op natuurgebieden, maar ook om de afnemende biodiversiteit in de landbouwgebieden zelf. Een van de instrumenten die de overheid al decennia inzet om boeren te stimuleren positief bij te dragen aan biodiversiteit, is het stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Maar wat drijft een boer om hieraan deel te nemen? Is het alleen geld, of wordt hij of zij ook gestimuleerd door andere actoren? En wat leren we hiervan over hoe de omgeving de boer kan stimuleren tot meer natuurbeheer in algemene zin?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.