Inhoud nieuwste nummer november 2020

De gewone zilverspar: boom van de toekomst?

Chris Hartman (Van Hall Larenstein / Staatsbosbeheer), Stefan Poelman (Van Hall Larenstein), Ronald Sinke (Staatsbosbeheer), Mart Vlam (Van Hall Larenstein)

In de jaren dertig van de vorige eeuw hebben de houtvesters Jansen en Blokhuis, geïnspireerd door Duits voorbeeld, gemengde bosopstanden aangelegd in Drenthe. Een veranderend klimaat stimuleert beheerders tegenwoordig ook om weer te denken aan het aanleggen van gemengde bossen. Meer mengen betekent vaak ook het introduceren van ‘nieuwe soorten’. Maar wat zou je dan introduceren? De gewone zilverspar (Abies alba) is zo’n voor Nederland ‘nieuwe soort’ met potentie. Dit concluderen Chris Hartman en Stefan Poelman in hun afstudeeronderzoek aan de hogeschool Van Hall Larenstein. Zij verkenden de rol die de gewone zilverspar kan gaan spelen in de bossen van de toekomst. Dankzij Jansen en Blokhuis hebben we in Drenthe gemengde bossen waarin de gewone zilverspar al bijna 100 jaar staat. De ervaringen die daar zijn opgedaan geven een doorkijkje naar de toekomst.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.