Inhoud nieuwste nummer november 2022

Naar een fundamenteel betere omgang met de bodem

Caspar Verwer (IUCN NL)

Het programma Onder het Maaiveld (OHM) werkt aan behoud en herstel van bodembiodiversiteit in Nederland via drie pijlers: kennis en demonstratie, een waarderingssysteem voor de bodem en maatschappelijk bewustzijn. Met een uitgebreid pakket activiteiten zetten de projectpartners beleidsmakers, ontwerpers, adviseurs en grondgebruikers ertoe aan het bodemleven te koesteren en te versterken. Voor vergroting van de impact wordt er samengewerkt met andere netwerken zoals Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Stichting Stadswerk en Stichting Steenbreek. 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.