Inhoud nieuwste nummer november 2021

Nabootsen van de natuur

Afbreekbare aardappelmatjes ondersteunen ecosysteemherstel

Karin Didderen1, Ralph J.M. Temmink2,3,5, Wouter Lengkeek1,2, Tjisse van der Heide2,3, Leon P.M. Lamers2, Tjeerd J. Bouma3,5,
Greg S. Fivash3, Marjolijn J.A. Christianen4.         

(1 Bureau Waardenburg/ BESE, 2 Radboud Universiteit, 3 NIOZ, 4 WUR 5 Universiteit Utrecht)

Wetlands die worden gedomineerd door planten, zoals kwelderplanten, zeegrassen en veenmossen, leveren belangrijke leefgebieden met een hoge biodiversiteit en veel belangrijke ecosysteemdiensten. Wereldwijd is het oppervlak van deze systemen afgelopen eeuw echter gehalveerd door menselijke activiteiten zoals veranderd landgebruik, drainage of overexploitatie. Herstel is extra lastig omdat deze ecosystemen afhankelijk zijn van biobouwers die langzaam hun omgeving veranderen, waardoor deze geschikter wordt voor hun vestiging en overleving. In een vierjarig onderzoek bekeken we de mogelijkheid om vestiging van biobouwers met biologisch afbreekbare matrixstructuren te vergroten en versnellen en zo natuurherstel een kickstart te geven.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.