Inhoud nieuwste nummer november 2021

Het Nederlandse bos op de kaart

Mart-Jan Schelhaas, Eric Arets, Sven van Baren, Bas Lerink, Sara Filipek, Henk Kramer, Stan Los (WUR)

Mede naar aanleiding van eerdere commotie over de afname van het bosareaal in Nederland heeft het ministerie van LNV de bossenstrategie opgesteld, waarin gestreefd wordt naar 10% meer bos in 2030. Is daar al iets van te zien in de cijfers? In dit artikel bespreken we de stand van het bosareaal vanuit de nationale klimaatmonitoring van de sector landgebruik en bosbouw. Dit kan ook dienst doen als een ijkpunt voor de monitoring van de doelstelling voor de bossenstrategie.

Lees hele artikel >