Inhoud nieuwste nummer november 2021

Het ei van Columbus? Ganzennestbeheer in stedelijk gebied

Femmie Smit, programmamanager in het wild levende dieren (Dierenbescherming)

Om overlast en schade door ganzen te voorkomen en te verminderen, worden in het hele land maatregelen genomen. Dit kunnen dodende en niet-dodende maatregelen zijn. De Dierenbescherming erkent dat ganzen in sommige situaties overlast geven en dat ingrijpen in de populatie noodzakelijk is. Wij vinden dat de aanpak altijd moet bestaan uit een pakket van maatregelen dat is gericht op het voorkomen van problemen zonder dieren te doden. Op basis van onderzoek en praktijkervaringen hebben wij een aantal voorwaarden opgesteld die nodig zijn om nestbeheer als effectieve en diervriendelijk(ere) methode in te kunnen zetten.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.