Inhoud nieuwste nummer mei 2024

Veehouders en vernatting: van zorgen naar kansen

tekst Josine Donders & Judith Westerink (Wageningen Environmental Research)

In veenweidegebieden kunnen hogere grondwaterstanden de bodemdaling beperken (minder inklinking), de biodiversiteit herstellen en zorgen voor een waterbuffer in droge perioden. Maar hogere grondwaterstanden hebben ook impact op de bedrijfsvoering van de melkveehouders. Hoe kijken zij aan tegen vernatting? Welke zorgen hebben zij daarover, en welke kansen en mogelijkheden zien zij om mogelijke problemen het hoofd te bieden? En wat kan natuurinclusief boeren voor hen betekenen? 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.