Inhoud nieuwste nummer mei 2024

Geen leven zonder dood

tekst Elke Wenting (Wageningen University & Research)

Het is duidelijk dat overmatige stikstofdepositie, als een van de belangrijkste oorzaken van bodemverzuring, nadelige effecten heeft op de natuur. Als gevolg van decennialange verzuring is de beschikbaarheid van voedingsstoffen in onbalans geraakt, waardoor allerlei essentiële voedingsstoffen (de ‘bouwstenen’ van de natuur) schaars zijn geworden. Hoe kunnen we de balans op een natuurlijke manier herstellen? De kringloop van leven en dood is de sleutel. Elke Wenting zocht uit waarom dode dieren belangrijk zijn en hoe aaseters deze kringloop beïnvloeden. Op 7 juni promoveert ze op haar onderzoek. 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.