Inhoud nieuwste nummer mei 2023

Landschap van lijdend naar leidend voorwerp in de energietransitie

Dirk Oudes (Wageningen University)

‘Dit is een uniek en waardevol landschap en het zonneveld tast dat aan!’ Zomaar een reactie van een omwonende bij een willekeurig gepland zonneveld in Nederland. Een herkenbare en veelgehoorde reactie. Het is illustratief voor de huidige energietransitie: die kruipt tot in de haarvaten van onze samenleving én leefomgeving. Dit soort reacties is ook illustratief voor de stilzwijgende aanname dat de energietransitie per definitie negatief is voor de kwaliteit van onze landschappen. Onderzoek naar het ontwerp van twintig zonnevelden in binnen- en buitenland laat zien welke kansen er liggen om beleving, multifunctionaliteit en tijdelijkheid te integreren in de volgende generatie energielandschappen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.