Inhoud nieuwste nummer mei 2022

Wat heeft het NNN Westerwolde opgeleverd?

Jan Bakker (Rijksuniversiteit Groningen) & Bauke Roelevink (Staatsbosbeheer)

In 1990 is het Natuurbeleidsplan gepresenteerd met als doel om een samenhangend netwerk van bestaande en nog te ontwikkelen natuurgebieden tot stand te brengen. Dat netwerk werd de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) genoemd; sinds 2013 in afgeslankte vorm voortgezet als het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Het beekdalgebied van Westerwolde met een klein oppervlak natuurreservaten (circa 1460 hectare), die sterk versnipperd in het landschap lagen, werd ook in de  EHS/NNN opgenomen. Door de jaren heen is binnen het NNN van Westerwolde in totaal 2500 hectare ingericht, waardoor het oppervlak natuurreservaten sterk is toegenomen. Wat heeft dit voor de flora in het beekdalgebied opgeleverd?

Lees het hele artikel >