Inhoud nieuwste nummer mei 2021

Ongewenste neveneffecten van wormmiddelen bij rundvee in natuurgebieden

Joost Lommen, Roy Gommer (CLM Onderzoek en Advies), Manon de Heer (Dierenartsencombinatie Overschelde)

Rundvee kan te maken krijgen met parasitaire infecties. Deze infecties zijn te behandelen met ontwormingsmiddelen maar die middelen zijn schadelijk voor de natuur. Een beheerder kan maatregelen nemen waardoor de middelen niet nodig zijn of waardoor de ongewenste effecten worden voorkomen. Veehouders en natuurbeheerders kunnen op deze manier invulling geven aan het concept Natuurinclusieve Landbouw. Daarvoor is wel een goede kennisuitwisseling nodig tussen veehouders, beheerders en dierenartsen.

 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.