Inhoud nieuwste nummer mei 2021

Kleinschalig maaibeheer maakt grasland soortenrijker

Jaap Mekel (Mekelogisch Beheer)

In veel bermen en natuurterreinen is het gebruikelijk om grootschalig te maaien. Dat is begrijpelijk: het is gemakkelijk aan te besteden, uit te voeren en te controleren. Maar helaas is een grootschalige aanpak niet goed voor alle plant- en diersoorten. Doorgaans vindt het natuurmaaien in augustus of september plaats. Dat doet denken aan de tijd dat er vroeger hooi werd gewonnen. Het tijdstip van maaien zou veel beter kunnen.

> Lees hele artikel