Inhoud nieuwste nummer mei 2021

2 jaar ervaring met klimaatslim bos- en natuurbeheer

Bas Lerink, Gert-Jan Nabuurs (Wageningen Environmental Research)

Elke sector in Nederland zal een steentje moeten bijdragen om de doelen van het Klimaatakkoord te behalen. In het Klimaatakkoord staat dat bos en natuur in 2030 0,4-0,8 Mton/jaar extra CO2 moeten vastleggen. Dit is een flinke uitdaging, maar het biedt ook kansen om de Nederlandse bos- en natuurterreinen uit te breiden en te versterken. In 2018 zijn pilots klimaatslim bos- en natuurbeheer gestart om een aantal maatregelen op kleine schaal te testen. In dit artikel beschrijven we aan de hand van de thema’s bosbeheer, bosuitbreiding, agroforestry, landschap, natte natuur en houtketen, de ervaringen uit de pilots en laten we zien welke barrières we nog moeten overwinnen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.