Inhoud nieuwste nummer mei 2017

Wat kunnen we verwachten van burgerinitiatieven voor natuur en landschap?

Thomas Mattijssen, Arjen Buijs, Birgit Elands (Wageningen University en Research)

Het woord burgerinitiatief duikt steeds vaker op. Actieve burgers wachten niet tot de overheid iets voor hen doet, maar nemen zelf het heft in handen als ze groen willen verbeteren of onderhouden. Tegelijkertijd is de vraag naar een bijdrage vanuit de participatiesamenleving terug te zien bij terreinbeherende organisaties, provincies en het ministerie van Economische Zaken. De verwachtingen over de bijdrage van georganiseerde burgers aan natuur, bos en landschap zijn soms hooggespannen. Maar is dat wel realistisch? Wij beschrijven in dit artikel de effecten die groene burgerinitiatieven hebben en reflecteren op wat dat betekent voor het natuurbeheer in Nederland.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.