Inhoud nieuwste nummer mei 2020

O my God, it's alive! De lotgevallen van de rivierrombout in informatieland

Sander Turnhout (SoortenNL & Healthy Landscape)

In 1996 vond Ben Crombaghs een larve van een rivierrombout in de zuiveringsfilters van een energiecentrale bij Nijmegen. Deze libellensoort was sinds 1902 niet meer in Nederland gezien en ook elders in Europa sterk achteruitgegaan. Eventuele terugkeer leek ‘vrijwel onmogelijk’, maar achteraf bleek het slechts een kwestie van tijd. De soort was in Europa al jaren aan een opmars bezig. En ook wat we dachten te weten over biotoopvoorkeuren, bleek toch iets anders te zitten. De terugkeer van de rivierrombout zegt daarmee niet alleen iets over ecologie maar ook over onze kennis ervan en de manieren waarop die kennis tot stand komt. In dit artikel wil ik aan de hand van deze libel laten zien hoe sociale en technologische factoren mede bepalen wat we zien in biodiversiteitsdata.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.