Inhoud nieuwste nummer mei 2020

Bosmieren in de knel

A.A. (Bram) Mabelis 

Rode bosmieren hebben een stabiliserende functie in een bosecosysteem. Als predatoren van kleine ongewervelden kunnen ze namelijk bevolkingsexplosies van insecten helpen beperken. In de tweede helft van de vorige eeuw zijn dan ook in verscheidene Europese landen, waaronder Nederland, bosmierenvolken uitgezet in productiebossen als biologische bestrijdingsmiddel tegen schadelijke insecten. Aanvankelijk was het onderzoek aan de rode bosmier voornamelijk gericht op zijn nut bij de bestrijding van insectenplagen in productiebossen. Maar met het gevarieerder worden van deze bossen kwamen ook steeds minder plagen voor. Het onderzoek aan mieren verschoof naar de rol van mieren in het gehele ecosysteem en hoe het bosbeheer daar rekening mee kan houden.

Lees het hele artikel

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.