Inhoud nieuwste nummer maart 2023

Verzuurde versus van nature zure bossen

Arnold van den Burg (Biosfeer) & Maaike Weijters (Onderzoekcentrum B-WARE)

Als gevolg van de stikstofdepositie hebben droge bossen op Nederlandse zandgronden vaak te kampen met ernstige bodemverzuring en ophoping van stikstof, met alle nadelen voor de biodiversiteit van dien. Bodemherstelmaatregelen zijn noodzakelijk, maar hoe functioneert een van nature zuur bos eigenlijk, zonder de effecten van overmatige stikstofdepositie? Hoe moeten we spontane of door beheer gestimuleerde veranderingen duiden in relatie tot herstel? Om deze vragen te kunnen beantwoorden, zijn we in Frankrijk een referentieonderzoek gestart, want Nederlandse referentiegegevens of -gebieden ontbreken. We presenteren hier de eerste resultaten over de blad- en bodemchemie; sleutelparameters om het functioneren van bossen te kunnen duiden. Op basis van de vergelijking tussen de gebieden komen zorgelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse bossen aan het licht.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.