Inhoud nieuwste nummer maart 2022

Hoe kan nieuwe GLB bijdragen aan klimaat, natuur en landschap?

Robert Baayen (Wageningen Environmental Research)

Eind 2021 diende het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) in Brussel een concept in van het Nationaal Strategisch Plan (NSP). Iedere lidstaat moest zo’n plan bij de Europese Commissie inleveren. Dit novum is het gevolg van de ingrijpende aanpassingen die het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) ondergaat.
Het vroegere Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) vervalt. Binnenkort onderhandelt LNV met de Europese Commissie over het ingediende plan. Wat gaat dit betekenen voor natuur en landschap?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.