Inhoud nieuwste nummer maart 2022

Bosbouwkundige en ecologische potenties van het hazelaar-dennenbos

Bas van de Wiel

Bij bosbeheerders is er de nodige aandacht voor het revitaliseren van naaldbos met strooiselverbeterende soorten. In het Noorse Hardangerfjord wordt de struiklaag in het daar aanwezige kustdennenbossen op sommige plaatsen volledig gevormd door hazelaar. Het strooisel van de dennen verteert er snel en oudbossoorten (kruiden) komen er massaal voor. Wat is daar te zien en hoe en waarom zou de hazelaar in het bosbeheer van Nederlands dennenbos in te zetten zijn?

Lees het hele artikel >