Inhoud nieuwste nummer juni 2023

Op zoek naar verloren data

Gijs Gerrits (WUR/NIOO-KNAW/Naturalis Biodiversity Center) & Niels Raes (Naturalis Biodiversity Center, NLBIF)

In het licht van een groeiende biodiversiteitscrisis is het belangrijk om het functioneren van ecosystemen zo goed mogelijk te begrijpen, zodat we herstelmaatregelen kunnen nemen die een zo groot mogelijk effect sorteren. In het verleden verzamelde data kunnen hiervoor heel waardevol zijn. Ze vormen een referentie waarmee de huidige situatie vergeleken kan worden. Wij doen daarom een oproep om historische datasets beschikbaar te stellen voor biodiversiteitsonderzoek.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.