Inhoud nieuwste nummer juni 2023

Geïntroduceerde boomsoorten beoordelen met de naturalisatie-index

Walter Baas (Baas – Bos Natuur en Bodem) & Erwin Al

Inheems en uitheems zijn begrippen die in beleid en beheer vaak zwart-wit worden toegepast: die soort mag wel, die soort mag (net) niet. Misschien interessant, maar het is de vraag of deze discussie een natuurdoel dient. Waarom zouden we in bossen boomsoorten willen selecteren op inheems of exoot?

Lees het hele artikel >