Inhoud nieuwste nummer juni 2023

Effecten van strooisel van de Amerikaanse vogelkers op het bodemleven

Henk Siepel (Radboud Universiteit), Walter Baas (Baas – Bos Natuur en Bodem), Eelke Jongejans (Radboud Universiteit), Jan den Ouden (WUR) en Ciska Veen (NIOO-KNAW)

Het strooisel van vogelkers heeft eigenschappen dat het bodemleven zowel kan stimuleren als kan remmen. In het juninummer van dit blad in 2020 (Vakblad #166) heeft de eerste auteur vergelijkende analyses beschreven van de bodemfauna onder Amerikaanse vogelkers en beuk. Daaruit bleek dat de dichtheid aan schimmeletende kleine geleedpotigen zoals mijten en springstaarten (bodemmicroarthropoden) vijf keer zo laag was onder vogelkers, terwijl de alleseters onder de mijten twee maal zo talrijk waren onder de Amerikaanse vogelkers, vergeleken met een andere dominante boomsoort, de beuk. Hoewel vergelijkende studies waardevol zijn, is het nodig om ook experimenten te doen om de effecten van boomsoorten op het bodemleven en strooiselafbraak beter te begrijpen.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.