Inhoud nieuwste nummer juni 2022

Planten voor de toekomst

Martijn Boosten (Staatsbosbeheer & lid Werkgroep Genenbronnen en Plantmateriaal)

De in november 2020 gelanceerde Bossenstrategie kent forse ambities voor het uitbreiden van het bosreaal, het revitaliseren van het bos en de aanplant van meer bomen in het landelijk gebied. Voor het realiseren van deze ambities zullen er jaarlijks meer dan 16 miljoen bomen moeten worden geplant. Hoe zorgen we ervoor dat er voldoende plantmateriaal van de juiste (genetische) kwaliteit beschikbaar is? De Werkgroep Genenbronnen en Plantmateriaal heeft hierover eind 2021 voor het ministerie van LNV en de provincies het advies Planten voor de toekomst opgesteld.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.