Inhoud nieuwste nummer juni 2022

Genetische bronnen van bomen en struiken: stand van zaken in een notendop

Joukje Buiteveld & Paul Copini (Centrum voor Genetische Bronnen Nederland)

Genetische bronnen van bomen en struiken zijn onderdeel van de totale biodiversiteit. In dit artikel gaan we in op de huidige stand van zaken omtrent genetische bronnen in Nederland. Hoe staat het met de diversiteit aan soorten en binnen soorten? Hoe wordt het behoud van genetische diversiteit geborgd en waar liggen uitdagingen voor het gebruik van genetische bronnen als het gaat om teeltmateriaal en hoe kan ontwikkeling van uitgangsmateriaal daar aan bijdragen? 

Lees het hele artikel >