Inhoud nieuwste nummer juni 2021

Hoe verder met de weidevogels in Nederland?

Astrid Manhoudt (Hogeschool Van Hall Larenstein), Carleen Weebers (BoerenNatuur) en Celine Roodhart (Vogelbescherming Nederland)

Op 16 september 2020 bespraken dertig beleidmakers, onderzoekers en beheerders op initiatief van BoerenNatuur in samenwerking met de WUR, Hogeschool van Hall Larenstein, Sovon, LandschappenNL en Vogelbescherming Nederland, de vraag hoe we het weidevogelbeheer in Nederland naar een hoger plan kunnen tillen. Want het gaat nog steeds niet goed met de weidevogels en steeds vaker rijst de vraag of we, ondanks alle goede wil en inzet, de weidevogels nog wel kunnen redden in Nederland. De experts brachten in beeld waar de kansen liggen in beleid, onderzoek en praktijk. Zij vinden unaniem dat intensief graslandgebruik niet verenigbaar is met een goede bescherming van weidevogels.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.