Inhoud nieuwste nummer juni 2021

Een brug slaan tussen landschap en bewoners

Paul Opdam, Hennita Benjamins, Otto Koedijk (leden van het redactieteam voor de landschapsbiografie)

De nieuwe Omgevingswet vraagt een actieve rol van burgers in de ontwikkeling van hun landschap. Gemeenten zouden samen met inwoners en bedrijven een omgevingsvisie moeten gaan maken. Hoe kan een landschapsbiografie daarbij helpen? In Brummen hebben we geëxperimenteerd met een nieuw type landschapsbiografie dat op die ontwikkeling inspeelt.

Lees hele artikel >