Inhoud nieuwste nummer juni 2021

Boomsoorten voor klimaatslimme bossen

Jasprina Kremers (Stichting Probos), Casper de Groot (Staatsbosbeheer) en Martijn Boosten (Stichting Probos)

Klimaatverandering, verdroging en verzuring hebben grote effecten op de Nederlandse bossen, zeker op de zandgronden. Een deel van deze bossen is bovendien kwetsbaar door een eenzijdige boomsoortensamenstelling. Daar komt bij dat verschillende veel voorkomende boom-soorten, zoals fijnspar, gewone es en lariks onder druk staan door klimaatverandering en ziekten. Nieuwe of minder gangbare boomsoorten kunnen helpen om de menging te vergroten en daarmee ook de veerkracht van de Nederlandse bossen. In opdracht van het ministerie van LNV brachten wij vijf potentieel interessante nieuwe en/of minder gangbare boomsoorten in beeld voor de zandgronden.

 

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.