Inhoud nieuwste nummer juni 2017

Gezamenlijke monitoring van inrichtingsmaatregelen bij de Vilt

Bart Brugmans, Guido Atsma (beiden waterschap Aa en Maas) en Martijn Fliervoet (Brabants Landschap)

Begin 2007 heeft waterschap Aa en Maas in samenwerking met Brabants Landschap en de gemeente Boxmeer een inrichtingsplan opgeleverd voor de ontwikkeling van het natuurgebied de Vilt. Doel van de inrichtingsmaatregelen was om natuurwaarden te herstellen, waarbij de nadruk lag op de gebieden met de hoogste potentie: het open water en de natte schraallanden, broekbos en hoogveen. De maatregelen zijn uitgevoerd tussen september 2009 en februari 2010. In de jaren erna is een monitoring uitgevoerd om te bepalen of de inrichtingsmaatregelen hebben geleid tot de gewenste situatie en om een beter inzicht te krijgen in de wijze waarop het systeem moet worden bijgestuurd.

> Lees hele artikel