Inhoud nieuwste nummer december 2020

Zwavel en stikstof houden vennen in de greep

Herman van Dam (Adviseur Water en Natuur) en Adrienne Mertens (Diatomella)

In het natuurbeheer is weinig aandacht voor het microscopisch waterleven, behalve als algenbloei overlast veroorzaakt. Sommige algengroepen, zoals kiezelwieren, geven niettemin waardevolle informatie over de verzurings- en eutrofiëringstoestand van vennen, niet alleen van nu, maar ook van een eeuw geleden.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.