Inhoud nieuwste nummer maart 2018

Plenteren op z’n Nederlands

Jaap Kuper (consultant natuurvolgend bosbeheer & ecologisch bosherstel, en voormalig rentmeester van Kroondomein Het Loo) & Boudewijn Swart (adviseur bosbeheer bij SwartAdvies)

In de jaren tachtig van de vorige eeuw zijn bosbeheerders massaal afgestapt van kaalkap en heraanleg als exploitatievorm van bossen omdat het leidt tot afbraak van de immateriële waarden van het bos, natuur en esthetiek. Sindsdien hebben zich interessante ontwikkelingen in het bos voorgedaan: het bos raakt volwassen, de biodiversiteit neemt toe en het bos wordt mooier. Maar we zien nu ook dat veel opstanden leeg gedund raken en dat er nogal eens sprake is van schrale natuurlijke verjonging omdat het wildbeheer op de oude voet is doorgegaan. Dat stelt ons nu voor een dilemma: doorgaan met de schrale natuurlijke verjonging of weer terugvallen op het verouderde kaalkapsysteem zoals we de laatste tijd steeds vaker weer zien. We zetten een bosbeheervorm uiteen die gericht is op het behouden en versterken van de verworvenheden van de afgelopen decennia. Het is een beheervorm met een lage investering, een tijdelijk lage wilddruk en oogst door uitkap, die tegelijkertijd leidt tot positieve bedrijfsresultaten, zelfs zonder subsidie.

> Lees hele artikel