Inhoud nieuwste nummer juni 2018

De waarde van maatschappelijke kosten-batenanalyses

Raymond Schrijver en Martijn van der Heide (WUR)

Om relevante effecten van overheidsprojecten in beeld te brengen en te wegen, wordt vaak gebruik gemaakt van een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA). Een MKBA verschaft een overzicht van de voor- en nadelen van een voorgenomen besluit. Om verschillende projectalternatieven goed met elkaar te vergelijken, worden de voor- en nadelen ervan in euro’s uitgedrukt. Wanneer de baten van het project de kosten overschrijden, dan gaat de maatschappij ‘erop vooruit’ – de maatschappelijke welvaart stijgt door het project. Voor het schetsen van het complete plaatje is het van belang dat ook natuur en landschap onderdeel uitmaken van een MKBA.

> Lees hele artikel