Inhoud nieuwste nummer juni 2018

Bijzondere natuurakkers verdienen een landschapsgerichte aanpak

Handreikingen voor een beter beheer

Robert Ketelaar (Natuurmonumenten), Emiel Brouwer (B-WARE), Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie), Udo Prins (Louis Bolk Instituut) en Peter Verbeek (Bureau Natuurbalans)

Wie kent niet de weemoed die je overvalt als je aan de rand van een akker vol met klaprozen en korenbloemen staat? En wie de moeite neemt om door de knieën te gaan krijgt wellicht als beloning bijzonderheden als glad biggenkruid of akkerandoorn te zien. Boven de akkers zingen veldleeuwerikken en een kwartel roept verborgen uit het graan. Dat bijna nostalgische gevoel is helaas vrijwel nergens meer te beleven in Nederland. Ondanks veel inspanningen gaat de natuurkwaliteit van akkers in Nederland nog steeds hard achter uit. Bijzondere soorten zoals korensla, groot spiegelklokje, naaldenkervel, grauwe gors, kneu, grauwe kiekendief en wrattenbijter dreigen te verdwijnen uit Nederland. Beheerders en boeren vragen zich af wat de belangrijkste factoren zijn die de achteruitgang veroorzaken en hoe het tij gekeerd kan worden.

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.