Inhoud nieuwste nummer januari 2018

Stijgende houtvraag noodzaakt tot integrale aanpak

Klimaatbeleid leidt tot hernieuwde aandacht voor hout in het rijksbeleid

Peter van der Knaap en Cor von Meijenfeldt (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

Alles wijst erop dat de komende jaren de vraag naar hout zal stijgen. Er zal meer hout gebruikt worden om onze verduurzamingsdoelstellingen voor klimaat, grondstoffen en energie te halen. Is er een rijksbeleid voor bos en hout nodig?

> Lees hele artikel