Inhoud nieuwste nummer januari 2018

De toekomst van hout in de biobased economy

Bert Annevelink, Paulien Harmsen (Wageningen Food & Biobased Research) en Joop Spijker (Wageningen Environmental Research)

De laatste jaren is de biobased economy sterk gegroeid door allerlei activiteiten, variërend van fundamenteel onderzoek naar nieuwe biobased toepassingen, tot het op commerciële schaal vervaardigen van biobased producten. Welke kansen biedt dit voor hout en houtige biomassa en wat zijn de verwachte effecten op de houtmarkt?

Meer lezen? Bestel hier het nieuwste nummer.