Inhoud nieuwste nummer januari 2024

Meer bijenrijkdom door ecologisch beheren van stadsdynamiek

tekst Peter Alblas (CNME Maastricht)

Met ruim 240 van de 360 inheemse bijensoorten is Maastricht waarschijnlijk de bijenrijkste gemeente van Nederland. De zuidelijke ligging met hellingen, de variatie aan grondsoorten met onder meer kalkrijk mergel en goed beheerde, soortenrijke bijenbrongebieden als de Sint Pietersberg en het Frontenpark dragen daaraan bij. Maar net als elders raakt de natuur steeds meer versnipperd en, zeker zo belangrijk, steeds verder van mensen verwijderd. CNME, het Centrum voor Natuur- en MilieuEducatie in Maastricht, besloot samen met veel andere partijen ‘biotoopjes’ aan te leggen voor bijen, bloemen en mensen. Het afgelopen jaar zijn de bijen voor het eerst gemonitord. Het resultaat overtrof de verwachtingen: 148 soorten, inclusief 39 van de Rode Lijst.

Lees het hele artikel >